Tezeusz, czyli zbiór tez czy aksjomatów do traktatu o czymkolwiek, na przykład o sztuce, na przykład o malarstwie / Theseus or the Collection of Thesis or Axioms for a Treatise About Anything, for Example Art, for Example Painting

Tezeusz, czyli zbiór
tez czy aksjomatów
do traktatu
o czymkolwiek, na przykład o sztuce, na przykład o malarstwie
/ Theseus or the Collection of Thesis or Axioms for a Treatise About Anything, for Example Art, for Example Painting

Tezeusz, czyli zbiór tez czy aksjomatów do traktatu o czymkolwiek, na przykład o sztuce, na przykład o malarstwie / Theseus or the Collection of Thesis or Axioms for a Treatise About Anything, for Example Art, for Example Painting

Tezeusz, czyli zbiór tez czy aksjomatów do traktatu o czymkolwiek, na przykład o sztuce, na przykład o malarstwie / Theseus or the Collection of Thesis or Axioms for a Treatise About Anything, for Example Art, for Example Painting

Tezeusz, czyli zbiór tez czy aksjomatów do traktatu
o czymkolwiek, na przykład
o sztuce, na przykład
o malarstwie
/ Theseus or the Collection of Thesis or Axioms for a Treatise About Anything, for Example Art, for Example Painting

Zawada_Komunikacja

Wydawnictwo: Fundacja Stefana Gierowskiego
Premiera: 13 kwietnia 2018
Korekta: Jolanta Pieńkos
Tłumaczenie: Aleksandra Piasecka
Opracowanie graficzne: Łukasz Dybalski 

Wydawnictwo: Fundacja Stefana Gierowskiego
Premiera: 13 kwietnia 2018
Korekta: Jolanta Pieńkos
Tłumaczenie: Aleksandra Piasecka
Opracowanie graficzne: Łukasz Dybalski 

Miniatura literacka w formie 101 zróżnicowanych gatunkowo tez towarzysząca przekrojowej wystawie malarstwa „Komunikacja ze wszystkim, co jest” w Fundacji Stefana Gierowskiego. Można ją znaleźć w dwóch wersjach językowych (polska i angielska) w katalogu wystawy.  

Miniatura literacka w formie 101 zróżnicowanych gatunkowo tez towarzysząca przekrojowej wystawie malarstwa „Komunikacja ze wszystkim, co jest” w Fundacji Stefana Gierowskiego. Można ją znaleźć w dwóch wersjach językowych (polska i angielska) w katalogu wystawy.  

Miniatura literacka w formie 101 zróżnicowanych gatunkowo tez towarzysząca przekrojowej wystawie malarstwa „Komunikacja ze wszystkim, co jest” w Fundacji Stefana Gierowskiego. Można ją znaleźć w dwóch wersjach językowych (polska i angielska) w katalogu wystawy.  

Miniatura literacka w formie 101 zróżnicowanych gatunkowo tez towarzysząca przekrojowej wystawie malarstwa „Komunikacja ze wszystkim, co jest” w Fundacji Stefana Gierowskiego. Można ją znaleźć w dwóch wersjach językowych (polska i angielska) w katalogu wystawy.  

Miniatura literacka w formie 101 zróżnicowanych gatunkowo tez towarzysząca przekrojowej wystawie malarstwa „Komunikacja ze wszystkim, co jest” w Fundacji Stefana Gierowskiego. Można ją znaleźć w dwóch wersjach językowych (polska i angielska) w katalogu wystawy.  

This short story formed as 101 theses accompanies the exhibition “Communication with Everything That Is”, showcasing works of young Polish painters, by Stefan Gierowski Foundation. To be found in the exhibition catalogue (Polish and English).

Zawada_Tezeusz
Komunikacja_wystawa_widok

lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com