Potencja. Słownik symboli / Potency. A Glossary of Symbols

Potencja. Słownik symboli  / Potency.
A Glossary of Symbols 

Potencja. Słownik symboli / Potency.
A Glossary of Symbols

Potencja. Słownik symboli / Potency.
A Glossary of Symbols

Potencja. Słownik symboli / Potency. A Glossary of Symbols 

Lukasz Zawada – Potencja – Potencja_Slownik symboli – okladka 3

Wydawca: BWA Zielona Góra
ISBN: 978-83-61440-02-4

Premiera: listopad 2021
Koncepcja książki: Potencja (Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek)
Tekst: Łukasz Zawada
Korekta: Adam Ladziński
Przekład: Soren Gauger

Opracowanie graficzne: Kaja Gliwa

Wydawca: BWA Zielona Góra
ISBN: 978-83-61440-02-4
Premiera: listopad 2021
Koncepcja książki: Potencja (Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek)
Tekst: Łukasz Zawada
Korekta: Adam Ladziński
Przekład: Soren Gauger
Opracowanie graficzne: Kaja Gliwa

Wydawca: BWA Zielona Góra
ISBN: 978-83-61440-02-4
Premiera: listopad 2021
Koncepcja książki: Potencja (Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek)
Tekst: Łukasz Zawada
Korekta: Adam Ladziński
Przekład: Soren Gauger
Opracowanie graficzne: Kaja Gliwa

Wydawca: BWA Zielona Góra
ISBN: 978-83-61440-02-4
Premiera: listopad 2021
Koncepcja książki: Potencja (Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek)
Tekst: Łukasz Zawada
Korekta: Adam Ladziński
Przekład: Soren Gauger
Opracowanie graficzne: Kaja Gliwa

Słownik symboli Potencji powstał z chęci skatalogowania motywów, połączenia wątków i skojarzenia wspólnych tematów obecnych w pracach i działaniach grupy (Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek). Treść haseł napisał Łukasz Zawada. Pojęciom towarzyszą reprodukcje obrazów, rysunków, obiektów, plakatów, zdjęć, fotomontaży bądź kadrów z filmów.

Słownik symboli Potencji powstał z chęci skatalogowania motywów, połączenia wątków i skojarzenia wspólnych tematów obecnych w pracach i działaniach grupy (Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek). Treść haseł napisał Łukasz Zawada. Pojęciom towarzyszą reprodukcje obrazów, rysunków, obiektów, plakatów, zdjęć, fotomontaży bądź kadrów z filmów.

Słownik symboli Potencji powstał z chęci skatalogowania motywów, połączenia wątków i skojarzenia wspólnych tematów obecnych w pracach i działaniach grupy (Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek). Treść haseł napisał Łukasz Zawada. Pojęciom towarzyszą reprodukcje obrazów, rysunków, obiektów, plakatów, zdjęć, fotomontaży bądź kadrów z filmów.

Słownik symboli Potencji powstał z chęci skatalogowania motywów, połączenia wątków i skojarzenia wspólnych tematów obecnych w pracach i działaniach grupy (Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek). Treść haseł napisał Łukasz Zawada. Pojęciom towarzyszą reprodukcje obrazów, rysunków, obiektów, plakatów, zdjęć, fotomontaży bądź kadrów z filmów.

Słownik symboli Potencji powstał z chęci skatalogowania motywów, połączenia wątków i skojarzenia wspólnych tematów obecnych w pracach i działaniach grupy (Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek). Treść haseł napisał Łukasz Zawada. Pojęciom towarzyszą reprodukcje obrazów, rysunków, obiektów, plakatów, zdjęć, fotomontaży bądź kadrów z filmów. 

The Potency glossary of symbols stemmed from the wish to catalogue the motives, join the narratives, and associate the shared topics present in the works and actions the three of artists do. The content of the entries was written by Łukasz Zawada. The notions are illustrated by the reproductions of paintings, drawings, objects, posters, photos, photomontages or still frames.

The Potency glossary of symbols stemmed from the wish to catalogue the motives, join the narratives, and associate the shared topics present in the works and actions the three of artists do. The content of the entries was written by Łukasz Zawada. The notions are illustrated by the reproductions of paintings, drawings, objects, posters, photos, photomontages or still frames.

The Potency glossary of symbols stemmed from the wish to catalogue the motives, join the narratives, and associate the shared topics present in the works and actions the three of artists do. The content of the entries was written by Łukasz Zawada. The notions are illustrated by the reproductions of paintings, drawings, objects, posters, photos, photomontages or still frames.

Lukasz Zawada – Potencja – Potencja_Slownik symboli – 1
Lukasz Zawada – Potencja – Potencja_Slownik symboli – 2
Łukasz Zawada – Potencja – Potencja_Slownik symboli – 3
Lukasz Zawada – Potencja – Potencja_Slownik symboli – 4

lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com