Czerwony przycisk /
The Red Button

Czerwony przycisk /
The Red Button

Czerwony przycisk /
The Red Button

Czerwony przycisk / The Red Button

Czerwony przycisk / The Red Button

W poszukiwaniu lepszego świata — PAN — Łukasz Zawada

Wydawca: Polska Akademia Nauk
ISBN: 978-83-66847-08-8

Premiera: maj 2022
Koncepcja: Jerzy Duszyński, Anna Plater-Zyberk
Redaktor prowadząca: Anna Plater-Zyberk
Redakcja: Jerzy Duszyński, Eliza Kącka, Anna Plater-Zyberk
Korekta: Katarzyna Majewska
Przekład: Antonia Lloyd-Jones, Eliza Marciniak
Ilustracje: Agata „Endo” Nowicka
Opracowanie graficzne: Anna Piwowar

Wydawca: Polska Akademia Nauk
ISBN: 978-83-66847-08-8
Premiera: maj 2022
Koncepcja: Jerzy Duszyński, Anna Plater-Zyberk
Redaktor prowadząca: Anna Plater-Zyberk
Redakcja: Jerzy Duszyński, Eliza Kącka, Anna Plater-Zyberk
Korekta: Katarzyna Majewska
Przekład: Antonia Lloyd-Jones, Eliza Marciniak
Ilustracje: Agata „Endo” Nowicka
Opracowanie graficzne: Anna Piwowar

Wydawca: Polska Akademia Nauk
ISBN: 978-83-66847-08-8
Premiera: maj 2022
Koncepcja: Jerzy Duszyński, Anna Plater-Zyberk
Redaktor prowadząca: Anna Plater-Zyberk
Redakcja: Jerzy Duszyński, Eliza Kącka, Anna Plater-Zyberk
Korekta: Katarzyna Majewska
Przekład: Antonia Lloyd-Jones, Eliza Marciniak
Ilustracje: Agata „Endo” Nowicka
Opracowanie graficzne: Anna Piwowar

Wydawca: Polska Akademia Nauk
ISBN: 978-83-66847-08-8
Premiera: maj 2022
Koncepcja: Jerzy Duszyński, Anna Plater-Zyberk
Redaktor prowadząca: Anna Plater-Zyberk
Redakcja: Jerzy Duszyński, Eliza Kącka, Anna Plater-Zyberk
Korekta: Katarzyna Majewska
Przekład: Antonia Lloyd-Jones, Eliza Marciniak
Ilustracje: Agata „Endo” Nowicka
Opracowanie graficzne: Anna Piwowar

Wydawca: Polska Akademia Nauk
ISBN: 978-83-66847-08-8

Premiera: maj 2022
Koncepcja: Jerzy Duszyński, Anna Plater-Zyberk
Redaktor prowadząca: Anna Plater-Zyberk
Redakcja: Jerzy Duszyński, Eliza Kącka, Anna Plater-Zyberk
Korekta: Katarzyna Majewska
Przekład: Antonia Lloyd-Jones, Eliza Marciniak
Ilustracje: Agata „Endo” Nowicka
Opracowanie graficzne: Anna Piwowar

Esej „Czerwony przycisk” o Stanisławie Ulamie w antologii „W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki” dla Polskiej Akademii Nauk z okazji jej siedemdziesięciolecia. Książka w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.  

Esej „Czerwony przycisk” o Stanisławie Ulamie w antologii „W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki” dla Polskiej Akademii Nauk z okazji jej siedemdziesięciolecia. Książka w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.

Esej „Czerwony przycisk” o Stanisławie Ulamie w antologii „W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki” dla Polskiej Akademii Nauk z okazji jej siedemdziesięciolecia. Książka w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.

Esej „Czerwony przycisk” o Stanisławie Ulamie w antologii „W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki” dla Polskiej Akademii Nauk z okazji jej siedemdziesięciolecia. Książka w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej. 

Esej „Czerwony przycisk” o Stanisławie Ulamie w antologii „W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki” dla Polskiej Akademii Nauk z okazji jej siedemdziesięciolecia. Książka w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.

“The Red Button” – an essay on Stanisław Ulam. Part of the anthology “Scholars in Search of a Better World: 20 Tales from Poland”. It has been produced to mark the seventieth anniversary of the Polish Academy of Sciences. The book was published in two language versions: Polish and English.

“The Red Button” – an essay on Stanisław Ulam. Part of the anthology “Scholars in Search of a Better World: 20 Tales from Poland”. It has been produced to mark the seventieth anniversary of the Polish Academy of Sciences. The book was published in two language versions: Polish and English.

“The Red Button” – an essay on Stanisław Ulam. Part of the anthology “Scholars in Search of a Better World: 20 Tales from Poland”. It has been produced to mark the seventieth anniversary of the Polish Academy of Sciences. The book was published in two language versions: Polish and English.

W poszukiwaniu lepszego świata_20 postaci – PAN – Łukasz Zawada 1
W poszukiwaniu lepszego świata_20 postaci – PAN – Łukasz Zawada 2

lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com