lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – w twórczości prozatorskiej łączy fikcję z doświadczeniami nauk ścisłych i popkultury. Czasami wykorzystuje strategie literatury konceptualnej/niekreatywnej. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – w twórczości prozatorskiej łączy fikcję
z doświadczeniami nauk ścisłych
i popkultury. Czasami wykorzystuje strategie literatury konceptualnej/niekreatywnej. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) –
w twórczości prozatorskiej łączy fikcję z doświadczeniami nauk ścisłych i popkultury. Czasami wykorzystuje strategie literatury konceptualnej/niekreatywnej. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) w twórczości prozatorskiej łączy fikcję
z doświadczeniami nauk ścisłych i popkultury. Czasami wykorzystuje strategie literatury konceptualnej/niekreatywnej. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) w twórczości prozatorskiej łączy fikcję
z doświadczeniami nauk ścisłych
i popkultury. Czasami wykorzystuje strategie literatury konceptualnej/niekreatywnej. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

In his prose work, he combines artistic fiction with the current findings in science and pop culture. Sometimes he reaches for conceptual/uncreative literature strategies. Supporter of veganism and animal rights extension.

In his prose work, he combines artistic fiction with the current findings in science and pop culture. Sometimes he reaches for conceptual/uncreative literature strategies. Supporter of veganism and animal rights extension.

In his prose work, he combines artistic fiction with the current findings in science and pop culture. Sometimes he reaches for conceptual/uncreative literature strategies. Supporter of veganism and animal rights extension.