lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – mieszka w Warszawie. W swojej twórczości łączy artystyczną fikcję z elementami popkultury i czarnego humoru. Czasem sięga po rozwiązania niekreatywne, konceptualne. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – mieszka w Warszawie. W swojej twórczości łączy artystyczną fikcję z elementami popkultury i czarnego humoru. Czasem sięga po rozwiązania niekreatywne, konceptualne. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) –
mieszka w Warszawie. W swojej twórczości łączy artystyczną fikcję z elementami popkultury i czarnego humoru. Czasem sięga po rozwiązania niekreatywne, konceptualne. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – mieszka w Warszawie. W swojej twórczości łączy artystyczną fikcję z elementami popkultury i czarnego humoru. Czasem sięga po rozwiązania niekreatywne, konceptualne. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – mieszka w Warszawie. W swojej twórczości łączy artystyczną fikcję z elementami popkultury i czarnego humoru. Czasem sięga po rozwiązania niekreatywne, konceptualne. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

He lives in Warsaw. In his prose work he combines artistic fiction with elements of pop culture and black humour. Sometimes he reaches for conceptual, uncreative tools. Supporter of veganism and animal rights extension.

He lives in Warsaw. In his prose work he combines artistic fiction with elements of pop culture and black humour. Sometimes he reaches for conceptual, uncreative tools. Supporter of veganism and animal rights extension.

He lives in Warsaw. In his prose work he combines artistic fiction with elements of pop culture and black humour. Sometimes he reaches for conceptual, uncreative tools. Supporter of veganism and animal rights extension.

He lives in Warsaw. In his prose work he combines artistic fiction with elements of pop culture and black humour. Sometimes he reaches for conceptual, uncreative tools. Supporter of veganism and animal rights extension.

He lives in Warsaw. In his prose work he combines artistic fiction with elements of pop culture and black humour. Sometimes he reaches for conceptual, uncreative tools. Supporter of veganism and animal rights extension.