lukasz.m.zawada@gmail.com

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – w twórczości prozatorskiej łączy artystyczną fikcję z doświadczeniami nauk ścisłych i popkultury. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) w twórczości prozatorskiej łączy artystyczną fikcję z doświadczeniami nauk ścisłych i popkultury. Bliskie są mu też działania na styku literatury i sztuk wizualnych. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) w twórczości prozatorskiej łączy artystyczną fikcję
z doświadczeniami nauk ścisłych
i popkultury. Bliskie są mu też działania na styku literatury i sztuk wizualnych. Zwolennik weganizmu i rozszerzenia praw zwierząt.

In his prose work, he combines artistic fiction with the current findings in science and pop culture. Supporter of veganism and animal rights extension.

In his prose work, he combines artistic fiction with the current findings in science and pop culture. He is also interested in activities at the junction of literature and visual arts. Supporter of veganism and animal rights extension.