lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – mieszka w Warszawie. W twórczości łączy fikcję z elementami popkultury i czarnego humoru. Nominowany do Paszportu „Polityki”, do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, do Nagrody Conrada.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – mieszka w Warszawie. W twórczości łączy fikcję z elementami popkultury i czarnego humoru. Nominowany do Paszportu „Polityki”, do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, do Nagrody Conrada.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) –
mieszka w Warszawie. W twórczości łączy fikcję z elementami popkultury i czarnego humoru.
Nominowany do Paszportu „Polityki”, do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, do Nagrody Conrada.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – mieszka w Warszawie. W twórczości łączy fikcję z elementami popkultury i czarnego humoru. Nominowany do Paszportu „Polityki”, do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, do Nagrody Conrada.

Łukasz Zawada (ur. 1984 r.) – mieszka w Warszawie. W twórczości łączy fikcję z elementami popkultury i czarnego humoru. Nominowany do Paszportu „Polityki”, do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, do Nagrody Conrada.

He lives in Warsaw. In his prose work he combines fiction with elements of pop culture and black humour. Nominated for the Polityka Passport Award, for the Conrad Award, for the Witold Gombrowicz Literary Prize.

He lives in Warsaw. In his prose work he combines fiction with elements of pop culture and black humour. Nominated for the Polityka Passport Award, for the Conrad Award, for the Witold Gombrowicz Literary Prize.

He lives in Warsaw. In his prose work he combines fiction with elements of pop culture and black humour. Nominated for the Polityka Passport Award, for the Conrad Award, for the Witold Gombrowicz Literary Prize.

He lives in Warsaw. In his prose work he combines fiction with elements of pop culture and black humour. Nominated for the Polityka Passport Award, for the Conrad Award, for the Witold Gombrowicz Literary Prize.

He lives in Warsaw. In his prose work he combines fiction with elements of pop culture and black humour. Nominated for the Polityka Passport Award, for the Conrad Award, for the Witold Gombrowicz Literary Prize.