Gdy Tomek Kręcicki zaproponował mi napisanie krótkiego tekstu / When Tomek Kręcicki Suggested I Write a Short Piece

Gdy Tomek Kręcicki zaproponował mi napisanie krótkiego tekstu / When Tomek Kręcicki Suggested I Write a Short Piece

Gdy Tomek Kręcicki zaproponował mi napisanie krótkiego tekstu / When Tomek Kręcicki Suggested I Write a Short Piece

Gdy Tomek Kręcicki zaproponował mi napisanie krótkiego tekstu / When Tomek Kręcicki Suggested I Write a Short Piece

Gdy Tomek Kręcicki zaproponował mi napisanie krótkiego tekstu / When Tomek Kręcicki Suggested I Write a Short Piece

Ksiazka – The Book — Tomasz Krecicki

Wydawca: BWA Tarnów
Współwydawca: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ISBN: 978-83-948623-7-4

Premiera: 19 września 2019
Koncepcja i redakcja: Wojciech Szymański
Redakcja techniczna: Robert Kusek

Tłumaczenie: Soren Gauger
Opracowanie graficzne: Agata Biskup
Teksty: Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek, Radek Szlęzak, Wojciech Szymański, Łukasz Zawada

Wydawca: BWA Tarnów
Współwydawca: Muzeum Regionalne Stalowa Wola
ISBN: 978-83-948623-7-4

Premiera: 19 września 2019
Koncepcja i redakcja: Wojciech Szymański
Redakcja techniczna: Robert Kusek

Tłumaczenie: Soren Gauger
Opracowanie graficzne: Agata Biskup
Teksty: Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek, Radek Szlęzak, Wojciech Szymański, Łukasz Zawada

Wydawca: BWA Tarnów
Współwydawca: Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli
ISBN: 978-83-948623-7-4

Premiera: 19 września 2019
Koncepcja i redakcja: Wojciech Szymański
Redakcja techniczna: Robert Kusek

Tłumaczenie: Soren Gauger
Opracowanie graficzne: Agata Biskup
Teksty: Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek, Radek Szlęzak, Wojciech Szymański, Łukasz Zawada

Wydawca: BWA Tarnów
Współwydawca: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ISBN: 978-83-948623-7-4
Premiera: 19 września 2019
Koncepcja i redakcja: Wojciech Szymański
Redakcja techniczna: Robert Kusek
Tłumaczenie: Soren Gauger
Opracowanie graficzne: Agata Biskup
Teksty: Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki, Cyryl Polaczek, Radek Szlęzak, Wojciech Szymański, Łukasz Zawada

Tekst w katalogu „Książka” z pracami Tomasza Kręcickiego wydanym przy okazji wystawy „XXL” w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie i w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.  

Tekst w katalogu „Książka” z pracami Tomasza Kręcickiego wydanym przy okazji wystawy „XXL” w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie i w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. 

Tekst w katalogu „Książka”
z pracami Tomasza Kręcickiego wydanym przy okazji wystawy „XXL” w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie
i w Muzeum Regionalnym
w Stalowej Woli.

Tekst w katalogu „Książka” z pracami Tomasza Kręcickiego wydanym przy okazji wystawy „XXL” w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie i w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. 

Tekst w katalogu „Książka” z pracami Tomasza Kręcickiego wydanym przy okazji wystawy „XXL” w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie i w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.  

A short piece for Tomasz Kręcicki catalogue “The Book”, accompanies the exhibition “XXL”, by Biuro Wystaw Artystycznych in Tarnów and Regional Museum in Stalowa Wola.

Książka – The Book – Tomasz Kręcicki 1
Książka – The Book – Tomasz Kręcicki 2
Łukasz Zawada – Gdy Tomek Kręcicki zaproponował mi napisanie krótkiego tekstu – When Tomek Kręcicki suggested I write a short piece – 1

lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com