Gapiąc się w klawiaturę (wersja 1) / Staring at the Keyboard (ver. 1)

Gapiąc się w klawiaturę (wersja 1) / Staring at the Keyboard (ver. 1)

Gapiąc się w klawiaturę (wersja 1) / Staring at the Keyboard (ver. 1)

Gapiąc się w klawiaturę (wersja 1) / Staring
at the Keyboard (ver. 1)

Gapiąc się w klawiaturę (wersja 1) / Staring
at the Keyboard (ver. 1)

Gapiac sie w klawiature – ver 1

Tekst powstały w kwietniu 2019, opublikowany we wrześniu 2019. 

Tekst powstały w kwietniu 2019, opublikowany we wrześniu 2019.  

Tekst powstały w kwietniu 2019, opublikowany we wrześniu 2019. 

Tekst powstały w kwietniu 2019, opublikowany we wrześniu 2019.  

Tekst powstały w kwietniu 2019, opublikowany we wrześniu 2019. 

Text created in April 2019, published in September 2019.

Text created in April 2019, published in September 2019.

lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com