Gapiąc się w klawiaturę / Staring at the Keyboard

Gapiąc się w klawiaturę / Staring at The Keyboard

Gapiąc się w klawiaturę / Staring at the Keyboard

Gapiąc się w klawiaturę / Staring at the Keyboard

Gapiąc się w klawiaturę / Stering at the Keyboard

Gapiac sie w klawiature1
GSWK2

Tekst dla pisma Dwutygodnik nr 263 (numer tematyczny „Kultura zwierząt”) – 30 sierpnia 2019.

Tekst dla pisma Dwutygodnik nr 263 (numer tematyczny „Kultura zwierząt”) – 30 sierpnia 2019. 

Tekst dla pisma Dwutygodnik
nr 263 (numer tematyczny 
„Kultura zwierząt”) – 30 sierpnia 2019.
  

Tekst dla pisma Dwutygodnik nr 263 (numer tematyczny „Kultura zwierząt”) – 30 sierpnia 2019. 

Tekst dla pisma Dwutygodnik nr 263 (numer tematyczny „Kultura zwierząt”) – 30 sierpnia 2019.  

Text in Dwutygodnik 263 Issue (“Animal Culture” Issue).

lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com