Basen z szampanem / Champagne Pool

Basen z szampanem / Champagne Pool

Basen z szampanem / Champagne Pool

Basen z szampanem / Champagne Pool

Basen z szampanem / Champagne Pool

Basen z szampanem – Gazeta Wyborcza

Tekst dla Muzeum Witolda Gombrowicza
w ramach festiwalu towarzyszącego Nagrodzie Gombrowicza – „Gazeta Wyborcza” 6 września 2019.
 

Tekst dla Muzeum Witolda Gombrowicza
w ramach festiwalu towarzyszącego Nagrodzie Gombrowicza – „Gazeta Wyborcza” 6 września 2019.
  

Tekst dla Muzeum Witolda Gombrowicza w ramach festiwalu towarzyszącego Nagrodzie Gombrowicza – „Gazeta Wyborcza” 6 września 2019. 

Tekst dla Muzeum Witolda Gombrowicza w ramach festiwalu towarzyszącego Nagrodzie Gombrowicza – „Gazeta Wyborcza” 6 września 2019.  

Tekst dla Muzeum Witolda Gombrowicza
w ramach festiwalu towarzyszącego Nagrodzie Gombrowicza – „Gazeta Wyborcza” 6 września 2019.
 

Text for the Witold Gombrowicz Museum (Witold Gombrowicz Festival & Literary Prize) – “Gazeta Wyborcza” 6th September 2019.

Text for the Witold Gombrowicz Museum (Witold Gombrowicz Festival & Literary Prize) – “Gazeta Wyborcza” 6th September 2019.

Łukasz Zawada – fot. Lukasz Zawada
Lukasz Zawada – basen Łukasz Zawada

lukasz.m.zawada@gmail.com

lukasz.m.zawada@gmail.com